Детайли

Сграда

Гео Център

гр. София, на ъгъла на бул."Т.Каблешков" и бул."България"

Гео Център Етаж 2 71.89 кв.м.
A01 Апартамент Етаж 2 71.89 кв.м.
A01 Етаж 2 71.89 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 2 64.71 кв.м.
A03 Апартамент Етаж 2 64.71 кв.м.
A03 Етаж 2 64.71 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 2 70.74 кв.м.
A02 Апартамент Етаж 2 70.74 кв.м.
A02 Етаж 2 70.74 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 2 85.45 кв.м.
A04 Апартамент Етаж 2 85.45 кв.м.
A04 Етаж 2 85.45 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 3 68.84 кв.м.
A07 Апартамент Етаж 3 68.84 кв.м.
A07 Етаж 3 68.84 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 2 88.46 кв.м.
A05 Апартамент Етаж 2 88.46 кв.м.
A05 Етаж 2 88.46 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 3 68.96 кв.м.
A06 Апартамент Етаж 3 68.96 кв.м.
A06 Етаж 3 68.96 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 3 63.51 кв.м.
A08 Апартамент Етаж 3 63.51 кв.м.
A08 Етаж 3 63.51 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 3 85.12 кв.м.
A09 Апартамент Етаж 3 85.12 кв.м.
A09 Етаж 3 85.12 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 3 88.13 кв.м.
A10 Апартамент Етаж 3 88.13 кв.м.
A10 Етаж 3 88.13 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 4 136.75 кв.м.
A11 Апартамент Етаж 4 136.75 кв.м.
A11 Етаж 4 136.75 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 4 108.24 кв.м.
A12 Апартамент Етаж 4 108.24 кв.м.
A12 Етаж 4 108.24 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 4 153.73 кв.м.
A13 Апартамент Етаж 4 153.73 кв.м.
A13 Етаж 4 153.73 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 5 137.02 кв.м.
A14 Апартамент Етаж 5 137.02 кв.м.
A14 Етаж 5 137.02 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 5 109.88 кв.м.
A15 Апартамент Етаж 5 109.88 кв.м.
A15 Етаж 5 109.88 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 5 153.26 кв.м.
A16 Апартамент Етаж 5 153.26 кв.м.
A16 Етаж 5 153.26 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 6 136.68 кв.м.
A17 Апартамент Етаж 6 136.68 кв.м.
A17 Етаж 6 136.68 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 6 108.35 кв.м.
A18 Апартамент Етаж 6 108.35 кв.м.
A18 Етаж 6 108.35 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 6 152.96 кв.м.
A19 Апартамент Етаж 6 152.96 кв.м.
A19 Етаж 6 152.96 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 7 136.80 кв.м.
A20 Апартамент Етаж 7 136.80 кв.м.
A20 Етаж 7 136.80 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 7 110.09 кв.м.
A21 Апартамент Етаж 7 110.09 кв.м.
A21 Етаж 7 110.09 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 7 153.69 кв.м.
A22 Апартамент Етаж 7 153.69 кв.м.
A22 Етаж 7 153.69 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 8 212.01 кв.м.
A23 Апартамент Етаж 8 212.01 кв.м.
A23 Етаж 8 212.01 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 8 186.96 кв.м.
A24 Апартамент Етаж 8 186.96 кв.м.
A24 Етаж 8 186.96 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 9 213.14 кв.м.
A25 Апартамент Етаж 9 213.14 кв.м.
A25 Етаж 9 213.14 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 9 191.14 кв.м.
A26 Апартамент Етаж 9 191.14 кв.м.
A26 Етаж 9 191.14 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 1 276.35 кв.м.
01 Офис Етаж 1 276.35 кв.м.
01 Етаж 1 276.35 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 2 433.05 кв.м.
02 Офис Етаж 2 433.05 кв.м.
02 Етаж 2 433.05 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 3 433.69 кв.м.
03 Офис Етаж 3 433.69 кв.м.
03 Етаж 3 433.69 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 4 467.20 кв.м.
04 Офис Етаж 4 467.20 кв.м.
04 Етаж 4 467.20 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 5 467.20 кв.м.
05 Офис Етаж 5 467.20 кв.м.
05 Етаж 5 467.20 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 6 467.20 кв.м.
06 Офис Етаж 6 467.20 кв.м.
06 Етаж 6 467.20 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 7 467.20 кв.м.
07 Офис Етаж 7 467.20 кв.м.
07 Етаж 7 467.20 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 8 467.20 кв.м.
08 Офис Етаж 8 467.20 кв.м.
08 Етаж 8 467.20 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 9 261.62 кв.м.
09 Офис Етаж 9 261.62 кв.м.
09 Етаж 9 261.62 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 10 308.74 кв.м.
10 Офис Етаж 10 308.74 кв.м.
10 Етаж 10 308.74 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 11 308.74 кв.м.
11 Офис Етаж 11 308.74 кв.м.
11 Етаж 11 308.74 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 12 330.89 кв.м.
12 Офис Етаж 12 330.89 кв.м.
12 Етаж 12 330.89 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 13 102.38 кв.м.
13 Офис Етаж 13 102.38 кв.м.
13 Етаж 13 102.38 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 1 65.46 кв.м.
01 Магазин Етаж 1 65.46 кв.м.
01 Етаж 1 65.46 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 1 69.75 кв.м.
02 Магазин Етаж 1 69.75 кв.м.
02 Етаж 1 69.75 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 1 60.00 кв.м.
03 Магазин Етаж 1 60.00 кв.м.
03 Етаж 1 60.00 кв.м. Детайли
Гео Център Етаж 1 131.13 кв.м.
04 Магазин Етаж 1 131.13 кв.м.
04 Етаж 1 131.13 кв.м. Детайли

X
Геострукт ЕООД - Инвестиционна компания

Геострукт ЕООД - Инвестиционна компания

100 София, България
кв. Витоша, ул. 21-ви Век N61

Т: +359 889 53 53 53
Т: +359 889 53 53 93
E: info@geostruct.bg

Разгледай проект