Контакти

Свържи се с нас...

Геострукт ЕООД - Инвестиционна компания

100 София, България
кв. Витоша, ул. 21-ви Век N61

тел: +359 889 53 53 53 / +359 889 899 444


info@geostruct.bg


X
Геострукт ЕООД - Инвестиционна компания

Геострукт ЕООД - Инвестиционна компания

100 София, България
кв. Витоша, ул. 21-ви Век N61

Т: +359 889 53 53 53
Т: +359 889 899 444
E: info@geostruct.bg

Разгледай проект