Гледате от високо и то в София!

Страхотна гледка от ALGARA LUXOR -  притежавай тази гледка! Събуждай се всяка сутрин срещу планина Витоша! 

Разгледай архитектурните планове тук и остави запитване за среща с наш консулат


15-03-2019


X
Геострукт ЕООД - Инвестиционна компания

Геострукт ЕООД - Инвестиционна компания

100 София, България
кв. Витоша, ул. 21-ви Век N61

Т: +359 889 53 53 53
Т: +359 889 899 444
E: info@geostruct.bg

Разгледай проект