Rockwool, Airrock ND, HD/FB1

Rockwool – фасадна каширана с черен стъклен воал, клас на горимост A1 с размер на плочата 1000х600. Минерални вати ROCKWOOL се произвеждат от вулканична скала и затова често се наричат каменни вати и притежават уникални свойства като топлоизолация, огнеустойчивост, водоустойчивост, звукопоглъщане, стабилност на размерите. Изолацията от каменна вата ROCKWOOL е направена от камък т.е. негорима -, подпомагайки пожарната безопасност, възможностите за напускане на сградата, ограничавайки разпространението на огъня, както вътре в сградата така и между сградите, осигурявайки стабилността на сградите и предоставяйки на огнеборците адекватен достъп до и около сградата. Има множество наредби в областта на пожарната безопасност, които имат отношение към използването на строителни материали и техния монтаж. Има и установени от законодателството изисквания за оценка и управление на риска, засягащи собствениците на сгради, работодателите, ръководителите, наемателите и проектантите. Продуктите на ROCKWOOL предлагат несравнимо представяне по отношение на пожарна безопасност, покриват изискванията на стандартите за пожарна безопасност определени НАРЕДБА –Із 1971. Тази наредба е приложима за всички видове сгради и болници, училища, складове, заводи и търговски центрове, независимо от височината им.


X
Геострукт ЕООД - Инвестиционна компания

Геострукт ЕООД - Инвестиционна компания

100 София, България
кв. Витоша, ул. 21-ви Век N61

Т: +359 889 53 53 53
Т: +359 889 899 444
E: info@geostruct.bg

Разгледай проект