Технически предимства

Rockwool, Airrock ND, HD/FB1

SUPREME S77

КЕРАМИЧНИ БЛОКОВЕ ВЛОЖЕНИ В СГРАДИТЕ

Вентилируема фасада и Laminam

Schüco AWS 70.HI

Електрическа мрежа

Водопроводна и канализационна система

Топлоизолационни панели от полиизоцианурат

Стъклена вата

Adheseal Project


X
Геострукт ЕООД - Инвестиционна компания

Геострукт ЕООД - Инвестиционна компания

100 София, България
кв. Витоша, ул. 21-ви Век N61

Т: +359 889 53 53 53
Т: +359 889 899 444
E: info@geostruct.bg

Разгледай проект