Технически предимства

използвани в строежа на сграда Юбитей Парк

Фасада и облицовка

Електрическа мрежа

Водопроводна и канализационна система


X
Геострукт ЕООД - Инвестиционна компания