Естествената сила на камъка в 7 силни страни

Днес ще Ви разкажем за седемте сили на камъка и защо избрахме да поставим каменна вата, като допълнителна изолация в нашите сгради.
„С пожароустойчивите си свойства, които могат да ограничат огъня, изолацията от каменна вата може да бъде разликата между огън в сграда и горяща сграда.“
Естествената сила на камъка в 7 силни страни, които са присъщи на разнообразните свойства на каменната вата:

  • Топлинни свойства:

Поддържането на постоянна вътрешна температура е хубаво за Вашето здраве и за околната среда.То прави условията за живот и работа по-здравословни и комфортни, като помага на хората да живеят в благополучие, особено в градска среда. Поддържането на температурата може да намали драстично разходите за отопление, охлаждане и вентилация, и да намали въглеродния отпечатък на една сграда.Изолацията „ROCKWOOL“ е силно гъвкав материал, който е подходящ за всякакви пространства като буфер срещу промените на температурата. Чрез намаляване на въздушния поток и топлинния поток каменната вата запазва формата и плътността си, като така функционира с максималните си възможности през целия експлоатационен живот на сградата.
  • Задържащи огъня свойства:

Изолацията от каменна вата е ключов компонент в пожароустойчивите сгради. Издържа на температури над 1000⁰С и самата тя е незапалима и по този начин би могла да помогне запалил се огън в една сграда да не се превърне в пожар.
Устойчивост:
„Проучванията за продуктите на ROCKWOOL показват, че запазват максималните си функционални възможности дори 55 години след поставянето им.“
Управлението и поддържането на една сграда през целия ѝ експлоатационен живот струва средно пет пъти повече, отколкото построяването ѝ. Сградите, които са построени с трайни компоненти, изискват по-малко технически надзор и ремонт, което означава икономии от енергия и материали за поддържане и поправка през експлоатационния живот на сградата.
  • Естетика:

Камъкът съчетава единство на техническите характеристики с естетически предимства.Когато работят и живеят в естетически приятни пространства, хората се чувстват комфортно и мотивирани. Средата, в която хората се радват да прекарват време, може да подобри социалното сближаване и заедно с това да бъде безопасна и здравословна.
  • Акустични свойства:

В действителност изследванията показват, че продуктивността на работниците в офис от отворен тип е с 15% по-ниска: те се концентрират по-трудно, заради малките смущения, които водят до загуба от повече от 20 минути концентрирана работа на ден. Регулирайки на акустиката обаче, продуктивността в офисите от отворен тип се подобрява. Служителите могат да се фокусират повече от 50% и смущенията се намаляват с приблизително 50 на сто. Работещите правят с една десета по-малко грешки и нивата им на стрес спадат с над една четвърт.
  • Свойства на водата:

Каменната вата може да абсорбира до 95% от теглото си под формата на вода, без да бъдат отслабени качествата ѝ, като спомага за намаляване на въздействието на силните порои чрез бързо отводняване на покривите и други твърди повърхности.
  • Цикличност:

Каменната вата може да се рециклира многократно в нова каменна вата.По този начин се избягва превръщането на строителни продукти в отпадъци. Строителният сектор произвежда една трета от всички отпадъци, голяма част от които отиват на сметището.
Най-доброто решение за изолация на външните стени за всички видове сгради.


25-03-2020


X
Геострукт ЕООД - Инвестиционна компания