Електрическа мрежа

Електрическата мрежа в сградата щe бъде изпълнена по системата TN – S, при която в цялата мрежа се използва отделен защитен проводник /трети или пети/ в захранващите линии, като във всички подтабла е предвидено да се монтират дефектнотокови защити с ток на сработване 30 mA. Апаратурата в таблата е предвидено да бъде на шведско-швейцарския консорциум фирма ABB.

Всички осветителни тела в общите части, магазини и офиси е предидено да бъдат с LED светлоизточници, като за гаража, офисната и магазинната част е предвидено изграждането на евакуационно осветление .

Всички монофазни контакти, които не са монтирани в стенна кутия са предвидени да бъдат тип „Шуко” със заземителна клема.  2P+N/16A/230V.  Контактите в стенните и подовите кутии да бъдат кодирани по цвят - бели тип “Шуко”– захранени от нормална шинна система в таблата,  и червени с пин “френски стандарт” – захранени от UPS шинна система в таблата.

В офисните табла са обособени три вида шинни системи: шина “резервирани от UPS консуматори”, шина “дневни консуматори” и шина “дежурни консуматори”. Предвидено след края на работния ден всички консуматори захранвани от шина “дневни консуматори”  да бъдат изключвани от шалтер изведен на фасадата на таблото.Слаботоковата инсталация в офисите е предвидено да бъда изпълнена с кабел U/FTP 4“ cat 6а.

В таблата за магазините са обособени два вида шинни системи: шина “дневни консуматори” и шина “дежурни консуматори”, като отново е предвидено след края на работния ден всички консуматори захранвани от шина “дневни консуматори” да бъдат изключвани от шалтер изведен на фасадата на таблото.

За всички помещения е предвидено да бъде изградено окабеляване за СОТ инсталация , като за кабелите е предвидена допълнителна механична защита - гофрирани тръби на австрийската фирма Dietzel Univolt .

Инсталацията в гаража ще бъде изградена открито в PVC тръби Dietzel Univolt, което позволява лесна ревизия и бъдещо разширение.

Предвидено да бъдат изградени следните видове слаботокови инсталации в сградата: телефонна и интернет инсталация ; инсталация за телевизия ; видео – домофонна система ; сигнално-охранителна инсталация .

За цялата сграда е предвидено да бъде изградена мълниезащитна инсталация с изпреварващо действие.    

 

Изпълнител: „Електро Проект България“Запитване

icon

Искате индивидуална оферта или да се запознаете с тенденциите, предимствата и динамиката на пазара на недвижимо имущество, обърнете се към нас, за да получите експертна оценка и съвет от нашите специалисти.

icon
Изберете проект

Това поле е задължително!

Съобщение

Това поле е задължително!

общите условия
Вашето име
icon

Това поле е задължително!

Електронна поща
icon

Това поле е задължително!

Телефон
icon

Това поле е задължително!