КЕРАМИЧНИ БЛОКОВЕ ВЛОЖЕНИ В СГРАДИТЕ

Изграждаме на стени с най-висок клас керамични блокове са Wienerberger, които осигуряват естествена топлоизолация и климатизация, звукоизолация, пожарозащита, здравина, микроклимат, ниска равновесна влажност, екологичност и дълготрайност. Стените са изградени от три размера тухли – 12,25 и 38.


X
Геострукт ЕООД - Инвестиционна компания

Геострукт ЕООД - Инвестиционна компания

100 София, България
кв. Витоша, ул. 21-ви Век N61

Т: +359 889 53 53 53
Т: +359 889 899 444
E: info@geostruct.bg

Разгледай проект